1) První novinka - Jsem Nový

2) Druhá novinka - Jsem již docela starý

3) Třetí novinka - Být starý má velké výhody!

4) ..................... Teď si ale na žádné nemohu vzpomenout!!!

:-(