Hudební pozoruhodnosti


Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 22.02.2015 11:42:43 #294
A z vlků jsou dnes malamuti.
A z noční můry prostý sen.

MŮJ BOŽE, TO JE KRÁSNÝ DEN

Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 24.09.2014 09:06:46 #293
NADČASOVOST HUDBY

Rok s rokem se sešel. Už nejsem v očekávání dnu "D". Všechny pro mě tak těžké dny "D" pominuly. Jasno do našeho života přinesly, a přece ne. Jedny příběhy se uzavírají, jiné začínají, takový je život v proudu času, v toku věčnosti.

Kdyby nebylo nadčasovosti, byl by život pouhou marností. V prožitcích "tady a teď" jsem jí byla poslední 4 roky i přes všechna těžká strádání bohatě obdarovávána. Kdyby jí nebylo, nepřežila bych to. Nadčasovost je i v povznášející Mozartově hudbě stále se mnou a já v ní, je takto s každým, kdo se na ni přes Mozarta umí napojit.

Re: Hudební pozoruhodnosti Jana.Divizna 24.09.2013 17:41:53 #264
"Klikaté jsou cesty života"
V očekávání dnu "D", posílám vám, všem mým drahým, mým nejdražším, hymnu všech hymen. Hymnu, která nás vedla "jak tři krále za naší láskou úžasnou".

Betlémská hvězda, hvězda všech hvězd, svítí dál, svítí na cestu každému, kdo ve svém srdci její světlo vidí. To světlo je láska. "All You Need Is Love"Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 09.08.2013 17:24:41 #262
Děkuji, užívám
Sdílená radost, dvojnásobná radost. Anebo x násobná radost

Lxd-0G28FOA

Re: Hudební pozoruhodnosti rozmarýna 09.08.2013 13:36:06 #261
...., já prožívám radost, slunce v srdci , konzervuji pocity, abych měla kde brát, až se zase nebe na chvilku zatáhne , naše vnoučátka, která už jsou tu s námi rostou u maminek v bříšku a všichni jsou v pořádku....posloucháme srdíčka..tlučou a človíčci se vrtí a my všichni si to těšení i moc krásné práce kolem vééélmi užíváme...posílám náruč té úžasné energie, která námi všemi protéká, kdykoli tu maminky přijdou nám ukázat a nechat pohladit rostoucí bříška...
dnes jsem našla hudbu úžasně radostnou a plnou energie...užijte si ji, jako já krásný víkend přejihttp://www.youtube.com/embed/Lxd-0G28FOA

Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 08.08.2013 14:25:27 #260
Nejsem sama, nejsem jediná, kdo ve zpěvu začal zpátky nacházet sám sebe, kdo ve zpěvu a tanci "našel sladkou úlevu". Jako Dvořákův Jakobín. Zpívávala jsem si tu árii před usnutím ve svých 13ti pod peřinou. Zpívala jsem si ji jako svou ukolébavku. Byla i jednou z mých ukolébavek vám, mým dětem. Všechno v člověku zůstává uloženo, nic se nikam neztratí. Lze to ovšem zazdít, dopustit nechat si to všechno hezké ukrást a zazdít - obehnat neprůstřelnými kamennými zdmi.

Ta zkamenělá lidská srdce! Aby neplakala. Síla tvrdosti zkamenělých lidských srdcí je přímo úměrná pýše a strachu. Hudba je schopna zkameněliny rozpustit. Má drahá dcerko, synku můj!

Má drahá dcerko, synku můj! Jen ve zpěvu, v tanci a ve zpěvu jsem před 3 lety začala nacházet sladkou, úlevně úlevnou úlevu. By naděj vzňal, Bůh v žití žal a nám všem 6ti písně svaté kouzlo dal! A pak jsem se vzepřela svému osudu!

My cizinou jsme bloudili,
ach dlouhá léta, dlouhá,
zrak slzy stesku kalily
a v srdci vřela touha.
Kdož čítal naše povzdechy,
kdož vyhnanci dá útěchy?
Tu z hloubi duše zapěli
jsme sobě českou píseň
a z duše chmury zmizely,
ze srdce prchla tíseň...
Jen ve zpěvu, jen ve zpěvu
jsme našli sladkou úlevu!

My pracovali a strádali,
kdež chleba vzíti dětem.
A zvolna dítky vzrůstaly
na trudné pouti světem.
Má drahá dcerko, synku můj,
kdy poznáte vy domov svůj?
O vlasti jsme jim zpívali
a vyprávěli v bolu,
když večer ručky spínaly,
jsme píseň pěli spolu.
Jen ve zpěvu, jen ve zpěvu
jsme našli úlevu,
by naděj vzňal, Bůh v žití žal
nám písně svaté kouzlo dal!

Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 08.08.2013 14:09:07 #259
Nejsem sama, nejsem jediná, kdo ve zpěvu začal zpátky nacházet sám sebe, kdo ve zpěvu "našel sladkou úlevu". A pak jsem našla i svá slova, i svou sílu, i své sebevědomí.

Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 05.08.2013 21:04:04 #258
Děti rostou z ukolébavek - z písní lásky svých maminek.
I tento chlapec. I když on si tu ukolébavku zpívá sám sobě místo maminky, i když on si myslí, že ji zpívá pro maminku. Aby mohl růst a vyrůst s láskou v srdci.

"Cokoli děláme pro druhé či druhým, děláme vlastně pro sebe, děláme to vlastně sami sobě." Moje maminka mě to učila v této podobě: "Nedělej druhým, co nechceš, aby oni dělali tobě." A pravidlo funguje i naopak. Vše je jedním. Kruh se uzavírá.

Držím Uudamovi palce !!!

Re: Hudební pozoruhodnosti rozmarýna 30.07.2013 21:01:23 #255
děkuji, divizničko za muziku, ano, to je ono, ale ty obrázky se jim k tomu opravdu nepovedly, nevadí...stačí zavřít oči, pustit naplno duší...a hudba teče jak bystřina..děkuji.
Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 30.07.2013 19:45:01 #253
Rozmarýnko, hledala jsem a našla