Hudební pozoruhodnosti


Re: Hudební pozoruhodnosti rozmarýna 29.07.2013 10:00:11 #252
Jani, velmi Vám rozumím. Znám tuto píseň. U této už se mé srdce usmívá a posílám její sílu také dál....posílám slova druhé ,pro mě také takto krásné , bohužel není k ní videoklip, jiné, která u mě fungovala jako čistič, když slzy nemohly ven a já jsem se tak potřebovala vylít....je úžasná , krásná, hudebně pro mě naprosto dokonalá. Už jsem jednou psala, pro mě je hudba jako čistá voda , která proudí našim tělem i duší a odplavuje sebou, co tam nepatří, přináší sebou pohodu a úlevu... zdravím , přeji krásné letní dny...
....................................................................................................
Až jednou poznám že dny mé, jak kaluže podzim,
že mé roky už počítá čas,
a že kytara v koutě už jen jako stín
nějak ztrácí a odmítá hlas.

Až jednou poznám že nic není rychlé a náhlé
a rozum nad čím se staví a bdí
chtěl bych vyrovnat s myšlenkou jakési bolesti
o níž srdce mé mluví a ví.

R:
Všechny ty vrásky a nervy a pláč a zoufání spravedlivé
to vy jste to na mně, vy zavinili, je teď na kraji, je srdce mé.

2.
To vy jste mně brali a smáli se mně
a seli semínka s nedúvěrou
a já jsem se snažil žít v prúměru dne
a řekl: Všechno mi neseberou

A vy jste mě brali, i to co jsem mohl
a mně je hanba, že jsem se dal
a tak bych chtěl abych na nebi s námi
z očí do očí jednou stál.

R:
Všechny ty vrásky a nervy a pláč a zoufání spravedlivé
to vy jste na na mně, vy zavinili, je teď na kraji, je srdce mé

3.(=1)
Až jednou poznám, že dny mé jak kaluže pozim,
že mé roky už počítá čas,
a že kytara v koutě už jen jako stín
nějak ztrácí a odmítá hlas

Až jednou poznám že nic není náhlé
a rozum nad čím se staví a bdí
chtěl bych se vyrovnat s myšlenkou jakési bolesti
o níž srdce mé mluví a ví.

R:
Všechny ty vrásky a nervy a pláč a zoufání spravedlivé,
to vy jste to na mně, vy zavinily, je teď na kraji, je srdce mé ....
Re: Hudební pozoruhodnosti Jana.Divizna 27.07.2013 05:12:36 #251
Věřím v sílu hudby. Přesvědčila jsem se o síle hudby. Hudba ve mně rozpustila bloky, všechna ta těžká traumata, kterými jsem si musela ve svém životě projít. Hudba mě vynesla ze všech mých bludných kruhů.

Nechť tato píseň tu zní jako modlitba i jako návod všem mým drahým, kteří zatím stále zůstávají ve svých bludných kruzích, a na které stále s láskou myslím.

POKÁNÍ
Znavenej na dně a jako kůl sám,
Už v koutě, kam dál, no řekněte kam,
Před sebou utíkat těžko se kamkoliv dá,
Nejtěžší noci jsou pod střechou hvězd,
Když domů se nechce, když se necháš svést,
Sám sebou a cosi si namlouváš a namluvit dáš.

I kámen se ustrne, ale musí mít proč,
I řeky proud obrátíš, když důvod je,
I sníh v slunci padá, když rozhodne na nebi Bůh,
Jen příčina následkem věci má být,
A vědomí, že není nic nežli žít,
A že život je jen na chvílí půjčený milostný dar.

Ne hněv, nebo závist, ani jiné z těch slov,
Ani touhy, co navíc chceš k životu mít,
Ani láska, ta není důvodem odejít z cest,
Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín,
Ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin,
A pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlaň.

A poprosí mlčky, to kdekoliv jde,
V chrámech jen svádí to k divadlu vést,
Ať poprosí člověka jménem, jménem pravdy a svým,
A ať snese pokání po samý kraj,
To víra je svědomí a svědomí ráj,
A nikdo není čistý, jen někteří lidé snad míň.

Ne hněv, nebo závist, ani jiné z těch slov,
Ani touhy, co navíc chceš k životu mít,
Ani láska, ta není důvodem odejít z cest,
Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín,
Ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin,
A pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlaň.

Re: Hudební pozoruhodnosti Jana.Divizna 15.07.2013 18:21:43 #249
Jít s hudbou v duši za radostí, je jít za sluncem. Stále na to myslím, jak jsi šel za sluncem, za hvězdou hvězd. Šli jsme za ní spolu. Ta semínka zmaru, ta tě přerostla plevelem jedovatým. Tvá Hvězda stále svítí a hvězda slunce žhne. Jít s tebou za radostí, za sluncem, to jsem si vždy přála, o to jsem se vždy snažila.

Co s tím plevelem jedovatým uděláš?
Hudbou lze říci vše. Vzpomeň si. Hudba nás spojovala.
Hudba byla naší společnou realitou i naším společným mystériem. Realitu známe. A naše mystérium? Vše začalo radostí. Anebo čím to vlastně všechno začalo? Kde to vlastně všechno začalo? Myslím, že to nevíme!

Hudba a slunce a radost, spojily se mi v jeden celek. Tři v jednom. Stejně jako víra , naděje , láska. Přeji si být s nimi navěky.

Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 10.07.2013 16:00:14 #248
JO. Půjdu kam chci. JDU KAM CHCI. ZA RADOSTÍ !!!
Teď, když mám zase hudbu uvnitř duše, jde se mi za radostí snáze. Hudba a radost pomáhají mému vzdoru, tomu, abych se nedala, abych svůj život nevzdala! A také tomu, abych dokázala to všechno v mé minulosti pochopit, přebolet, "přiznat, oplakat, zapomenout".

Re: Hudební pozoruhodnosti Dědek kořenář 10.07.2013 10:38:33 #247
Radůzy písně jsou plné děje a emocí, reality a ilustrace bytí...
Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 08.07.2013 23:02:21 #246
Už vím. Je to dotyk krásy, po jejímž prožívání tolik toužím. Moje touha po ní je bolestně bezedná. Je to kontrast skutečnosti, kterou jsem žila. Krása mě do sebe jakoby silným magnetem vtahuje a léčí. Krása je nezachytitelná ve svém plynutí, v pomíjivosti, v prolínání dějů. Nezachytitelná, a přesto, opravdoví umělci ji zachytit umí. A pak ji, zachycenou v hudbě, v písních, v obrazech, ve fotografiích, v básních předávají lidem, tomu, kdo ji potřebuje vnímat.

Pomíjivá je nejen krása, ale všechno. Nakonec tu po každém z nás zbyde jen ta naše písnička. Písnička, kterou jsme my sami. Stále hledám, kudy chodím, tudy hledám, hledám v sobě, kým jsem. Jakou vlastně já jsem písničkou? A jaká písnička tu po mně zůstane, až všechno se mnou jednou pomine? Stále uvnitř mě vznikají otázky, které mě nedají klid, dokud si na ně neodpovím. Mé otázky a mé odpovědi jakoby rozmotávají zašmodrchané klubko různých nití uvnitř mě. A pak se před mým vnitřním zrakem odvíjí zlatá nit: cesta, po které jdu.

Děkuji ti, Otisi Reddingu, že jsem zase něco pochopila, co jsem pochopit potřebovala, abych mohla jít dál. S tebou houpavě, pohodově. Byla kolem mne mlha, ale tvoje píseň ji sluncem pohody prozářila a já najednou vím, kam jdu.
Jdu i s Radůzou - vzdorem, který ze smutku začal ve mně před 3 roky postupně přerůstat v mé veliké NE a i s pokorou a vděčností za život, kterou ve všech jejích písních slyším.

Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 07.07.2013 03:24:11 #245
Dobrý večer, Otisi Reddingu! Ta tvoje píseň je úžasná, úžasná, úžasná , nemám slov, jak vyjádřit její krásu. Nemohu se té tvé písně doposlouchat. Stále ke mně promlouvá a nemohu to najít, co mi chceš říci. Cítím to, že v ní je pro mě nějaké poselství od tebe. Od tebe? Nebo od koho? Co to stále nemohu pochopit? Poslouchám ji a poslouchám, houpám ji v sobě a stále nevím. Tak proto se tě ptám, vím, že to mám vědět, ale pořád to nevím. Tak mě houpej, houpej, houpej mě, prosím. Přečetla jsem si právě, že tvůj život ve 26 letech tragicky skončil ve vodách jezera. Zanechal jsi tu po sobě nádhernou píseň, tolik mě potěšila. Povídám si s tebou, protože tou písní stále žiješ, ve mně určitě. Potěšila za ty desítky let určitě mnoho tisíců lidí a určitě potěší další a další. To je velice moc, co se ti v tvém krátkém životě povedlo, kdyby nic jiného. Já vím, že se ti povedlo i mnoho jiného, ale povídám si s tebou kvůli té houpavé, přenádherné písni. Moc ti za ni děkuji. Bude se mi s ní krásně usínat a těšit se na zítřejší den, že ji zase uslyším. Třeba ráno už budu vědět, co vědět skrz tvou píseň mám. Dobrou noc, Otisi Reddingu!
Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 06.07.2013 13:19:14 #244
Hudba je kromě toho, že dává radost, i přítel, se kterým nikdy nejsem sama a který nikdy nezklame. V hudbě lze najít jakýkoli emoční stav, který prožívám, anebo chci, potřebuji prožívat. S hudbou si kdykoli mohu zpřítomnit svoji minulost a prožít ji znovu "tady a teď ", znovu si ji užít ve vší kráse.

Tak např. dnes, když jsem se po 5 denním, v součtu 19,5 hodinovém tanečním tréninku probudila, moje tělo se vláčně houpalo, i moje nálada byla pohodově houpavá, a tak jsem si myslí přivolala houpavou píseň a nyní si v tom houpání odpočívám.

Zavírám oči a nechávám se vlnami unášet, celé tělo se mi v jejich houpání pohupuje a moje mysl je unášena letními, pohodovými vzpomínkami, splývám s nimi a vzpomínky se stávají jakoby skutečností.

"Sedím v ranním slunci
Sleduji beránky, jak připlouvají
Pak je zase vidím odplouvat
Sedím na molu v přístavu
Sleduji vlny, jak se valí pryč
Stále sedím na molu v přístavu
Sleduji vlny, jak se valí pryč
Sedím na molu v přístavu
Vypadá to, že se nic nemění
Všechno zůstává stejné
Prostě sedím na molu v přístavu
Sleduji vlny, jak se valí pryč
Sedím na molu v přístavu"

Vizualizací s hudbou umím prožít zpátky celý svůj život, vstupovat do něj a opravovat své chyby. Některé bloky se ve mně jakoby rozpouštějí, některé odskočí jako špunt ze šampaňského. A já jsem pak vždy o trochu lehčí, lépe se mi dýchá a na chvíli mám pocit, že se vznáším. Ale nyní se jenom houpu a je mi moc dobře. Všem, každému přeji, aby vám s hudbou bylo vždycky tak dobře, jako je mně právě teď.

Re: Hudební pozoruhodnosti divizna 24.05.2013 16:16:03 #229
Hudba je pozoruhodná v tom, že je médiem lásky. Hudba je pramen, který prýští od srdce k srdcím. Kdo tu lásku v hudbě jednou pocítí, už na své cestě životem nezabloudí. A když přeci jenom sejde z cesty, s hudbou ji zase najde. Hudba je věčná. Hudba je tu pro nás od Boha. Hudba je ve všem! Hudba je i v každém z nás.

Všechna naše trápení jsou kvůli nepochopení vlastní hudby, té, kterou jsme od Boha dostali do vínku . Buď jí sami v sobě neumíme rozezvučet, anebo neumíme sami v sobě najít harmonii.

Umím vnímat každého jako písničku. Toužím po symfonii, po harmonickém slití písniček jako jednotlivých pramínků a potůčků do radostné, burácivé hry a pak pokojného, ve smíření slitého štěstí. Tenhle svůj obraz nosím v srdci, tenhle obraz slyším v každé hudbě. Hudba je součástí rozkvetlé krajiny, která se rodí v mé duši.

Vítězslav Nezval mi snad promine, že jsem mu za jeho lásku Manon, dosadila jinou lásku:

Hudba je můj osud.
Hudba je můj osud.
Hudba je všecko, co neznal jsem dosud.
Hudba je první i poslední můj hřích.
Nepoznat hudbu, nemiloval bych.
Hudba je motýl. Hudba je včela.
Hudba je růže, vhozená do kostela.
Hudba je všecko, co neztratí svůj pel.
Hudba je rozum, který mi uletěl.
Hudba je dítě. Hudba je plavovláska.
Hudba je první i poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon z Arrasu!
Hudba je moje umřít pro krásu.
Re: Hudební pozoruhodnosti Jana.Divizna 19.05.2013 21:08:54 #227
Hudba je to nejpozoruhodnější mystérium, které znám.
Slyším v ní mé touhy - mé pády - má uvědomění.
Hudba je tanec ve mně. Hudba je moje duše. Moje uzdravená duše. A v té duši tluče srdce. Stále i pro tebe.

Naslouchej mému srdci
Když na tebe volá
Naslouchej svému srdci
Není nic dalšího, co bys mohl dělat
Naslouchej svému srdci
Dříve, než mu řekneš sbohem

Naslouchej mému srdci
Naslouchej svému srdci
Naslouchej mému srdci
Naslouchej svému srdci
Naslouchej mému srdci
Naslouchej svému srdci
Naslouchej mému srdci
Probuď své srdce. Vždyť víš, že na tebe pořád myslím. A tsunami se valí ……