Sem si ukládejme důležité moudrosti


Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 20.11.2013 08:56:41 #272
Lež je náš vlastní omyl, kterému potřebujeme věřit. Lež se v tomto myšlení potřeby naší víry stává naší pravdou, na které jsme ustrnuli.

Když člověk přestane hledat Pravdu a žije pouze vlastní pravdou, bloudí ve svém vlastním bludném kruhu.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 20.11.2013 08:41:17 #271
Lež a pravda není opak. To, co považujeme za pravdu, je naše ustrnutí.

Cesta je hledání Pravdy.
Pravda je Láska.
Láska je Bůh.
Láska je Světlo.

Jsou to jednoduché rovnice:
Pravda, Láska, Bůh jsou Jedním.
Naše Cesta vede k Bohu.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 20.11.2013 08:19:48 #270
Někdo potřebuje věřit svým vlastním lžím, aby se mu nezbořil celý svět. Neví, že lžemi si svůj svět boří sám.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 08.10.2013 10:40:38 #266
To srdcem malujeme, vytváříme obraz našeho života. Právě takového života, který ve svém srdci nosíme.

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 08.10.2013 10:36:12 #265
Na vystoupení z bludných kruhů, na odvalení kamenů z cest jsou slova často doslova zátěží. Potřeba je otevřít své srdce a "nechat věci, ať se dějí". Ony se opravdu dějí.

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 02.06.2013 13:48:13 #235
Vážím si toho, že se cítím být v proudu lidí, v nezadržitelném procesu lidstva, v procesu hodnoty sebeuvědomování
a současně vzájemné propojenosti se vším a zodpovědnosti
za celek, jehož jsme každý z nás součástí.

Cítím se být velice šťastna, že už i mně se daří uchopit do nedávna neuchopitelný vnitřní svět mé mysli. A začalo to před
6 lety s Louise L. Hay, tolik jsem si přála, aby můj manžel začal milovat svůj život!

Ty naše příběhy, ty hlubiny našich lidských duší… Vše je jedním, vše je nebem, my jsme nebem, buďme na zemi jako v nebi,
jako v ráji. Informace, jak toho dosáhnout, jsou všude kolem nás.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 02.06.2013 13:41:04 #234
Všichni jsme neviditelně protkáni… Jako bychom byli jedním…
S Radůzou se lze dotýkat světa andělů…

"Vše je jedním, vše je nebem
Já jsem nebem, nebe je mnou"

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 02.06.2013 13:36:37 #233
"Vždycky je naděje na lepší den."

I já se před 3 lety potkala s nadějí na lepší den.
VÍRA a NADĚJE jsou silné PRAMENY k RADOSTI.

S přednášejícím na videu, ani s jeho příběhem nemám nic společného. A přesto máme společného mnoho: Laskavost od cizího člověka zachránila naše životy. Cítím se být s panem W.Barthem tím stejným prožitkem v neviditelném spojení. Jako by mluvil mými ústy. Anebo jako bych já mluvila jeho ústy? Všichni jsme nějakými stejnými prožitky neviditelně protkáni…

"Milá slova a dobré skutky jsou věčné. Nikdy nevíte, jak daleký bude jejich vliv." H.J.Brown

Sem si ukládejme důležité moudrosti Dědek kořenář 02.02.2013 18:47:12 #24
AS:
Nehledejte vyhlášené učitele Cest a falešné proroky, protože právě oni vás budou nutit svými dogmaty na vaší cestě životem kličkovat a zdržovat a ke svému věhlasu reklamně opakovat osvědčená mámení a obřady. Cesta sama vám dodá nejlepší a nejčastěji jen chvilkové učitele v těch, kteří vás inspirují myšlenkou vloženou do vašich myslí.
Člověk se od mala rychle učí bojovat za své cokoliv, ale pocit vítězství chápe jen jako prchavý okamžik mizící v zapomnění již pouhým zvednutím nohy k dalšímu kroku za mámením nabídek a tužeb, vedoucí stále dokola k dalším zbytečným bojům, krokům, vítězstvím, zapomněním a mrháním času bytí, bránícím mu tvořit pocit bezpečí, jistoty, klidu, míru, harmonie, štěstí a lásky.
Chcete-li ale hledat skutečnou radost a smysl nejen své existence, musíte se zbavit své závislosti na lpění, mámení, pózách, ceremonielech, ostentativním bourání, hmotném chtění a uspokojeních, vítězstvích, lenosti, vlastních výhodách na úkorech celku a spotřebě bez odpouštění.
Vaše původní cesta vás vede k pochopení okolí a prostředí pro život, potom sebe, potom celku, potom sebe jako součást celku, potom sebe jako nedílnou součást celku a nakonec sebe mimo čas. Vůně cesty vám občas zavane tóny laskavosti budoucnosti vašich aktivit ve prospěch nevědoucích všech, kteří se právě nyní ve své sebestřednosti snaží na váš úkor naivně zvýhodnit ve hromadění zbytného a tak vás učí pokoře a jsou zároveň znameními ukazujícími směr.
Jste svou cestou ciselováni a obráběni, vedeni k aktivitě, ke tvoření, stvoření, budování, pochopení a k podstatě bytí. A tou podstatou je učení se, učení, tvoření, produkce laskavosti, radosti, lásky a vděku, pochopení a hlavně proměnou v pramen čistoty a dobrého pocitu, že váš život za něco stál a byl celku ku prospěchu a k hrdosti vašich pozůstalých, v jejichž myslích zůstane otisk vaší duše v podobě díků, sounáležitosti a radosti za to, že jste byli dobrým odrazovým můstkem a základnou pro své následovníky.
Máte-li nutkání zachraňovat svět, který o to nejen nestojí, ale všelijak vám v tom brání, musíte se pro tuto cestu moudrosti rozhodnout v duši, protože když si ji vyberete, budete vlečeni nejdřív krajinou mámení a zel, abyste, nezbloudíte-li, mohli pochopit dobro. Zvláštní na tom je, že cesta zlem se nezměnila, ale váš náhled dobra ji mění v krajinu radosti, kde stojí za to žít. A je jen na vás, zda skrze vás nejen vám.
Zbloudíte-li, nemusíte mít strach, nic se na světě nezmění a ten si v podstatě ani nevšimne. Jen zaniknete utopeni v šedi udýchané spotřeby zbytečnosti jako kapka v moři, která měla příležitost se stát vlnkou a vznést se se sluncem do mraků přinášejících deštěm život zemi. Přijde prostě jiná.
Stát se andělem strážcem je jednoduché, stačí se oprostit od forem, definujících vlastníka a hmotu. Tak zmizí valy hmoty na obranu před hmotou a objeví se světlo duše. A to vyzařuje ze svého zdroje laskavosti klid, pochopení, mír, bezpečí, pohodu, lásku, radost, štěstí, harmonii, moudrost, empatii, nadhled, směr cest k podstatě… atd.
Světlo laskavosti duše andělů prosvětluje otevřené mysli dalších lidí, podává příležitost očisty dalším duším, některým tápajícím ukáže i směr a nabídne přichýlení se, vykročení a nastartování pro ty, kteří chtějí. Ostatní nechají klidně dalším andělům, až dozrají… tápající i andělé…

Stát se andělem tak může každý, kdo to pochopí jako poslání, službu bez ohledu na konvence a laskavost z podstaty bytí.
Mnozí z vás jsou anděly již nyní, i když zatím jen na chvilku… na zkoušku… na pokus… pro začátek… a určitě ne jen na konec… Tam byste zanikli poměrně rychle ve vzpomínkách. Ale zkuste si andělský úsměv, který vyloudí vaše budoucí vzpomínky na vás již nyní. Nehledejte v něm slast, které by vás sváděla, ale radost z dávání a staňte se alespoň na chvíli vlastní podstatou v obou smyslech.
Zkuste být na chvíli andělem a užijte si to zevnitř…