Slovo úvodem

 

Právní prohlášení v knize...

Tato kniha je románovým originálem kopie skutečné webové diskuze anonymních laiků o terapii rakoviny a řešení různých potíží všeho druhu. Vše, co je zde napsáno, je bez jakékoliv záruky autorů, vydavatelů, tiskárny, opisovatelů, prodejců, kopírovacích pirátů, půjčoven, webostahoven i ostatních šiřitelů. Zvláště zdůrazňujeme, že žádné zde jmenované produkty a služby nebyly schváleny pro jakoukoliv terapii a nejsou tedy určeny k diagnóze, uzdravování nebo léčení nemoci či nějakého stavu. Tato publikace není náhradou standardní lékařské péče a není ani konzultací s osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči. V žádném případě tuto knihu nepoužívejte jako návod k jakýmkoliv činnostem a už vůbec ne k léčení.

Pakliže tuto knihu JAKKOLIV použijete, činíte to výhradně na vaši vlastní odpovědnost s úplně všemi veškerými důsledky i důsledky těchto důsledků.

 

Věnování

Autor:

Věnováno manželům J. a B. Říhovým a všem, kteří někoho milují déle než čtvrt století nebo to mají v plánu.

Říhová:

Věnováno všem ženám s rakovinou, všem kytkám ve váze a všem bytostem k váze přivoňujícím.

Věnováno též všem mužům veselých srdcí a neochvějné opory žen.

Nový:

Věnováno všem ženám mě obklopujícím a jejich mužům je obklopujícím a jejich dětem je obklopujícím, perspektivním pozůstalým a též mé matce, která si tuto cestu zkusila, a také její matce a všem matkám, které tuto cestu zkusily i nezkusily.

Říhová + Nový:

Věnováno všem jdoucím na stezce moudrosti k radosti a lásce za obzor času.

Vydavatel:

Věnováno všem, za které jste to zaplatili a stali se tak dodavatelé úsměvu, nového pohledu na svět a radosti z prosté přítomnosti.

Věnováno i těm, kteří si knihu věnovali sobě – oni už vědí, proč.

Poděkování:

Děkuji všem svým i jejich předkům, že mi umožnili toto napsat, a děkuji i ostatním předkům, že nechali moje předky existovat, abych mohl existovat i já a být jejich pozůstalým, za což jsem vašim předkům tímto povděčen, což, doufám, oceníte doporučením tohoto spisku svým perspektivním pozůstalým a zvláště v důsledku rakoviny prsu neperspektivním, i když jinak velmi perspektivním...

Preambule pro žáky Pochopení

Moudrost člověk nezíská rozeznáním dobrého od špatného, ale až pochopí, že dobré i špatné je pro život nezbytné. A až se naučí rozvážnosti a trpělivosti ke správnému používání obojího. Podobně, jako umí teplo hřát i pálit, musí pochopit, co je ve špatném dobrého, aby se o to mohl opřít, i co je v dobrém špatného, aby přijal správně svou míru odpovědnosti za své skutky.

Hluboké slzy jsou učitelem nevlastnění a pokory před nezvratností. Jsou základem prevence. Pochopené chyby jsou hlavním učivem člověka hledajícího správný směr. Moudrost umožní rozpoznat, které chyby vedou do konfliktu a které jsou jen zdržující. Biologický čas tlumí hrdost odpovědnosti za lpění na bezvýznamnostech ve prospěch radosti. Pro život je nezbytná vize budoucnosti, ze které člověk čerpá sílu pro překonání přítomnosti, poučen minulostí.

Žena je inspirací pro budoucnost muži a muž světu. Budoucnost musí ženu přitahovat neustávající sílou přítomnosti. Potom je přítomnost žádoucí budoucností. Pro ni (pro obě) muž změní svět i sebe. Spolu tvoří bytost schopnou reprodukce, ne jen vegetace. Té síle budoucnosti v přítomnosti se říká láska a vkládáme ji do dětí. Jejich radost je odměnou rodičům a splátkou za své zrození prarodičům. To je zdrojem smyslu bytí a řady zrození.

Radost nepřichází nepozvána. Radost se nedá vlastnit ani ochočit. Je nutno ji neustále hledat. Radost je směrem času.

Životem je možné se proradovat i protrápit. Vybíráte si v každém okamžiku. Naučte se odevzdávat. Neřešte to, co nemá řešení. Radujte se z hloubi srdce z toho, čeho řešení jste objevili. Objevování řešení a radostí je jedinou cestou k duchu života.

Vaše tělo je vaším nástrojem na realizaci života. Jste mu hospodářem a lodivodem v podmínkách vašeho mikrosvěta. Udržujete ho, dáváte mu směr, Řád, odměnu i trest. Svět pro vás existuje jedině skrze vás. Smyslem života je tedy učit se, učit a tvořit.

(A já jsem jen nápisem v prachu u této nepohodlné cesty nevlastnění a světélkem majáku ukazujícím odkud, kam a po čem vlastně šlapete.)

 

Knihu lze objednat zde (klikněte do tohoto textu): http://www.novysro.cz/vaza-zivych-kvetin-pani-rihove-prvni-vydani-pv131.html