Sem si ukládejme důležité moudrosti


Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti Jana.Divizna 25.02.2018 15:31:21 #295
VŠECKO KRÁSNÉ JE V LIDSKÉM PŘESAHU.
.
Děkuji za všechny dny a noci, kdy jsem v něm mohla být i já. Děkuji i za tyto stránky, kde moje duše mohla spočinout, od labyrintu světa si odpočinout. Má vděčnost za cestu ke všem mým přesahům je nekonečná.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 12.12.2013 08:50:07 #290
ODPUŠTĚNÍ

Pravá láska začíná až odpuštěním.
Kdo neodpustil, milovat se nikdy nenaučí.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 06.12.2013 07:58:59 #289
SEBEÚCTA

Stále se hledám, abych se našla. Kým jsem, co umím, co jsem schopna dokázat. "Ukaž, co v tobě je" - říkal mi otec, nerozuměla jsem, o čem mluví. Čím dál víc mu rozumím, když se dívám na jeho obrazy plné světla. Ožívá mi v nich.

"Vše je Jedním." Je ve mně celý svět a já jsem součástí celého světa. Promlouvají ke mně i pohádkové příběhy, pohádkoví hrdinové.

"Hledej to, nevíš co!" Hledala jsem, nevěděla jsem, co hledám. A pak jsem na dně oceánu tyranství našla a vynesla na světlo vlastní sebeúctu, Bylo mi, jako bych vylovila klenot nejcennější:.

Sebeúcta je základní pilíř, na kterém jde pevně postavit vlastní život.

Člověk se sebeúctou se nenechá omezovat omezeností druhých.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 05.12.2013 07:54:06 #288
ŽIVOT JE ŘEKA ZÁZRAKŮ
Svůj život už přes 3 roky vnímám jako řeku zázraků. Není to snadná Cesta, je v ní hodně rozeklaných skalisek a prudkých jezů a nečekaných vírů. Ale pak vždy zase znovu objevuji schopnost vnímat opravdovou krásu života, nepokaženou iluzemi, které mi v důsledcích způsobovaly bolest srdce.

"Vše je Jedním." Zdeněk Rytíř textem této písně nejen ke mně promlouvá, ale přímo vypráví Cestu mého života, jak ho prožívám poté, co jsem se znovu narodila a i jeho smyslu pro mě. A hravou, přímo skotačivou hudbou jsem ve spojení i s Petrem Hapkou.

ŘEKA ZÁZRAKŮ
Znáš ten malebný kout
V něžném náručí skály ukrytý,
v něm se narodil proud
a hned vesele zurčel koryty dál,
jak stříbrný šál,
co na šíji hor plál.
I vítr se o něj bál,
tichounce zašeptal: "Pojď".

Já tě vyvedu z hor,
budeš průzračnou říčkou pstruhovou.
Teď už uneseš vor,
pluje večerní mlhou duhovou dál
na vlaštovčí ples
přes ten nejprudší jez.
S jiskrami od kopyt, jdou koně k vodě pít.
Slunce na hladině zkus dlaní vylovit.

Koukej člověče dřív než ti uteče do mraků.
Chvíli nečeká, život je jak řeka zázraků.
Má svůj veliký cíl, jak sen, co se vyplnil.
Rybáře pohostí na břehu s radostí,
rackové nad vodou stačí jí ke štěstí.

Koukej člověče dřív než ti uteče do dáli.
Není spokojen ten, kdo se dívá jen z povzdálí,
vždyť život má tolik krás,
s krásou jde všechno snáz.
Jak proud, když prolomí hráz
tichounce zašeptám: "Pojď".

Pod ten kamenný most,
tam si v půjčovně loďku vypůjčím.
Budeš sváteční host,
poplujem spolu jak sálem tanečním dál
tou cestou všech cest,
do všech dalekých měst.
Řeka bez velkých gest
proudem svým zašeptá: "Pojď".

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 05.12.2013 07:47:36 #287
VĚŘÍM V ANDĚLY
Syrový život je surový. Naše lidské mozky mají však schopnost, vidět svět i jinak. Skrz krásu. Krása je závojem. Když se skrz závoj krásy díváme na syrový, surový život, je nám hezky, život unášíme lehčeji a nalézáme jeho smysluplnost.

V závojích však máme zamotány iluze. Iluze je klam a mámení, jsou to bludičky, které nás vedou po špatných cestách. Když s námi vyjdou hned za soumraku, stihnou nás do kuropění dovést až do bažin. Jak se v bažinách neutopit? Jak z nich vyváznout? Mají bažiny dno, od kterého se jde odrazit? Mně vynesli andělé.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 04.12.2013 11:03:12 #286
ANDĚLSKÁ PODSTATA NAŠÍ BYTOSTI

Stínům jde uniknout: Laskavost přát sám sobě a spojit se s velikostí lidských duší, s tou jejich andělskou podstatou. Všichni jsme svou podstatou andělé. Stačí jeden prožitek a už se této podstaty své bytosti nebudete chtít vzdát.

"Vše je Jedním." I zlo a dobro je Jedním. Je na každém, jestli dobro v sobě nechá prorůstat zlem, anebo jestli zlo v sobě bude přetavovat na dobro.

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 12.12.2013 09:02:32 #291
Pěstovat si své křivdy -reálné či domnělé či přímo vymyšlené- či si je přímo vyhýčkávat, je rozšiřování zlého.

Zastrčit své křivdy "pod koberec či do zásuvky či kamkoli jinam", je sice o trochu lepší, protože nejsou tolik viditelné, ale v duši zůstanou. A stíny jsou kdykoli připraveny zaútočit.

Pouhým hlazením duše si lze utišit pouze svoji aktuální bolest.
Ta ale stále vyvěrá z hloubi. Kořeny bolesti jsou hluboce zapuštěny. Hlazením na povrchu zůstávají kořeny bolesti nedotčeny.

SILNÝM SE STÁVÁ TEN, KDO ODPUSTIL.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 03.12.2013 14:10:52 #284
KŘIVDY
Prožívat si své křivdy, je sice sladké, ale hodně jedovatě sladké. Jako hnijící maso.

Zastavit to hnití, zvrátit proces umírání lidských vztahů!
Co všechno je potřeba pro to udělat!
Ale proč bych se namáhal, když hnití, vyhnívání jde tak snadno, tak samo?
Proč držet, udržovat, zachraňovat hodnoty lidských vztahů? PROČ? Proč ANO? Proč NE?

Má nekonečná proč mě vedou dál, cestou, necestou.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 03.12.2013 12:42:43 #283
"Mařenka má, hvězda mého žití" si své kruté pomstychtivé emoce šířením "svých pravd", viněním Jeníka neověřenými informacemi, užívá. Je ochotna vzdát se hodnoty vztahu s Jeníkem.

Jeník použil vzdor.
Jeník se snažil i o vysvětlení, ale Mařenka nechtěla poslouchat. Měla potřebu prožít svoji "pravdu", aby si mohla prožít svou "křivdu".

Proč měla potřebu se cítit naštvaně, nešťastně? PROČ? Ví to vůbec sama? Myslím, že neví. Neví, že si potřebuje svým kruhovým chování potvrzovat své "pravdy". A pravda zde je lží.

Mám ráda Smetanovu Prodanou nevěstu. Sabina vložil do lidského životního dramatu pohodu a humor. I on tím ke mně promlouvá.

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 04.12.2013 07:28:45 #285
Dneska už vím, že bych před každou Mařenkou, která má v mozku zabudovaný program: "zanevřu krutou pomstychtivou zlobou", utekla.

Ten program je Stín, který visí nad celým životem majitele programu. Majitel programu ho má rád, protože má v něm jistotu, že kdyby "něco", tak mu tento Stín vrátí zpátky do duše klid. Ten Stín však "zalehne" hodnoty, které majitel programu nevytvářel a sobecky je svému klidu obětuje. Ničí životy druhým lidem.

Svému Stínu však neunikne ani majitel. Jde o hry s ohněm.