Sem si ukládejme důležité moudrosti


Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 03.12.2013 12:38:02 #282
MÁ NEKONEČNÁ PROČ

Obohacují naše životy "kruté pomstychtivé zloby"?, ze které se vyzpívává Mařenka?:

"Kdybych se co takového o tobě dověděla, krutou pomstychtivou zlobou na tě bych zanevřela!"

A proč se Jeníček vlastně tak rozhněval?
Proč si lidé nechtějí své konflikty vysvětlit?
Proč si potřebují prožit vlastní křivdy?
Proč se potřebují prožíváním vlastních křivd trápit?
A skrz své trápení trápit své blízké?

Je to pořád o tomtéž.
Proč takovéto myšlení je stále existující normou našeho života?

Myslím, že v mozku zabudované programy za nás ví, jak jakoukoli situaci řešit: Jedeme na autopilota. V autopilotu máme však zabudovány Stíny. Je třeba překročit vlastní Stín, aspoň jeden, aspoň jeden malý krůček udělat.

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 03.12.2013 09:30:45 #281
NESEME DŮSLEDKY VLASTNÍCH KLAMŮ

Lež můžeme vnímat jako pravdu a pravdu můžeme vnímat jako lež.

Je to o našem vnitřním uspořádání našich dispozic, co v dané skutečnosti potřebujeme prožívat. Jsme tím, co potřebujeme prožívat. A pak v druhých vidíme sami sebe. Ti druzí jsou však obvykle jiní.

Naše vnímání nás klame. V druhých nevidíme druhé, ale sami sebe. A tak milujeme ty, co naší lásky nejsou hodni, anebo nenávidíme ty, kteří s nenávistí v nás samých nemají nic společného.

Vidíme v druhém někoho, kým ten druhý vůbec není. Vidíme výběrově. Vidíme a slyšíme, co chceme vidět, co chceme slyšet. A pak buď milujeme ty, co naši lásku považují kdo ví za co. Anebo druhé viníme, soudíme a odsuzujeme. Ve skutečnosti toto děláme sami sobě - to sami sebe milujeme, anebo to sami sebe viníme, soudíme, odsuzujeme.

Toto jsou ty naše bludné kruhy, toto jsou ty bumerangy, co se nám vrací, toto jsou ty boží mlýny, co každému melou. Je to do nás zabudovaný program.

Jakoby si nás stvořitel udělal pro svoji zábavu. Svou podstatou, svým založením, jsme oklamáváni sami sebou. A pak ve vztazích hrajeme podivné hry. Jsou to tak často hry, ve kterých si ubližujeme! Kdo z toho má prospěch? Kdo se našimi hrami baví?

Na světě je tak krásně! Proč tedy je na světě tolik trápení?
PROČ?

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 02.12.2013 22:01:52 #280
LASKAVOST JE LUXUS..

Nejde dávat každému.
Rozhodně ne tomu, kdo naši laskavost má potřebu chápat jako naši povinnost, nebo dokonce jako naši slabost.

Dáváme-li přesto dál, slabými se staneme.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 01.12.2013 10:29:43 #279
"Vše je Jedním" I Radůza ke mně a za mně promlouvá. Ten vzdor, ten tam máme stejný. A také vděčnost. Jsem tolik vděčná za svůj život, za všechno, co prožívám!

Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 01.12.2013 09:43:10 #278
Tak dlouho jsem přemýšlela, jak mu pomoci, aby se uzdravil, až jsem se uzdravila sama.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 01.12.2013 09:26:45 #277
Tak dlouho zkoumal, co je zlo, až se zlým stal.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 01.12.2013 07:17:59 #276
Člověk se stává tím, čím krmí svůj mozek.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 30.11.2013 10:14:40 #275
Překročit vlastní stín, to lze.
Pomáhat druhému překročit jeho stín, je projev lásky.
Vzít stín druhého na svá bedra, je nerozumné.
Nechat se vláčet stíny druhého, je sebezničující.
Překročit stín druhého za něj, nelze.

Jsou to pro mě osvobozující zjištění. Mé investice půjdou do něčeho rozumnějšího.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 29.11.2013 15:13:03 #274
"Vše je Jedním."

A proto k nám promlouvá každý, anebo chcete-li jen ten, koho chceme slyšet.

A jsme to právě jen my sami, kdo si vybíráme, co od těchto lidí -současných i našich předchůdců- slyšíme.

Mohou mlčet, my je přesto slyšíme - svým srdcem.

Přemýšlím už dlouhý čas, proč lidská srdce potřebují slyšet každé něco jiného.

Možná by spadl vesmír, kdyby všechna lidská srdce tloukla v jednom rytmu, tak jako padají mosty, když vojáci na nich v jednom rytmu pochodují.
Re: Sem si ukládejme důležité moudrosti divizna 20.11.2013 09:11:35 #273
Každá naše pravda je tedy současně i lží.
Naše pravda a naše lež jsou Jedním.
Vychází mi z toho, že dualita neexistuje. Že vše je Jedním.